"Δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν λύνονται, μόνο λύσεις που δεν γνωρίζουμε, ή γνωρίζουμε και δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε"


Εστίασε στην λύση, όχι στο πρόβλημα!

Small Business Coach

Ο προσωπικός προπονητής των "πρωταθλητών"...

Coaching is...