ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Προγραμματίστε την πρώτη σας συνεδρία!

LEAD COACHING

Βασίλης Θωίδης

mail: vassilis@leadcoaching.gr

15233, Χαλάνδρι
mob. 6936801610